آدرس:
گلستان ، گرگان ، خ پاسداران ، کوچه استادیوم ورزشی ، مجتمع پاسارگارد ، ط 5 واحد 53

تلفن :
01732244610-01732244611

کد پستی :
۴۹۱۶۶۷۶۵۹۷

Whatsapp 09112800460